එය මෙතැනට දමන්න

PNG සිට JPEG දක්වා

PNG නොමිලේ JPEG බවට පරිවර්තනය කරන්න

%


PNG එකක් JPEG සමඟ සබැඳිව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. PNG එකක් JPEG බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ PNG JPEG ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබ ඔබේ පරිගණකයට JPEG සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 1 ඡන්ද


19,389 2020 සිට පරිවර්තනය!