එය මෙතැනට දමන්න

JPEG සිට PDF දක්වා

JPEG නොමිලේ PDF බවට පරිවර්තනය කරන්න

%


JPEG මාර්ගගතව PDF බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. JPEG ගොනුවක් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ JPEG PDF ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. PDF ඔබ ඔබේ පරිගණකයට PDF සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 2 ඡන්ද


4,924 2020 සිට පරිවර්තනය!