គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

JPEG ទៅជា PDF

បំលែង JPEG ទៅជា PDF តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

%


របៀបបំលែង JPEG ទៅជា PDF តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ JPEG អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែង JPEG របស់អ្នកទៅជាឯកសារ PDF ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុកឯកសារ PDF ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

5.0/5 - 2 ការបោះឆ្នោត


4,894 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!