Chỉ cần thả nó ở đây

JPG sang PDF

Chuyển đổi JPG sang PDF trực tuyến miễn phí

%


Cách chuyển đổi tệp JPG thành PDF trực tuyến

  1. Để chuyển đổi tệp JPG, kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải lên tệp

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi tệp JPG sang PDF của bạn

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu tệp PDF vào máy tính của bạn


Đánh giá công cụ này

5.0/5 - 1 phiếu bầu


4,889 chuyển đổi từ năm 2020!