එය මෙතැනට දමන්න

JPG සිට PDF දක්වා

JPG නොමිලේ PDF බවට පරිවර්තනය කරන්න

%


JPG මාර්ගගතව PDF බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

  1. JPG එකක් PDF ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීමට අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ JPG PDF ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. PDF ඔබ ඔබේ පරිගණකයට PDF සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 1 ඡන්ද


43,161 2020 සිට පරිවර්තනය!