එය මෙතැනට දමන්න

JPG සිට PDF දක්වා

JPG නොමිලේ PDF බවට පරිවර්තනය කරන්න

%


JPG ගොනුවක් PDF මාර්ගගතව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

  1. JPG ගොනුවක් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ JPG PDF ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. PDF ඔබ ඔබේ පරිගණකයට PDF සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 1 ඡන්ද


4,889 2020 සිට පරිවර්තනය!