ویرایشگر JPEG

پرونده های JPEG ، PNG ، JPG خود را ویرایش کنید.


نحوه ویرایش یک فایل JPEG

  1. برای بارگذاری پرونده تصویر ، روی دکمه بار کلیک کنید

  2. برای اعمال فیلترهای مختلف روی تصویر از دکمه های ابزار استفاده کنید

  3. با کلیک روی دکمه واگرد ، می توانید هرگونه تغییر را خنثیسازی کنید.

  4. بر روی دکمه بارگیری کلیک کنید تا پرونده تصویر خود را بارگیری کنید.


این ابزار را ارزیابی کنید

4.2/5 - 8 رای


63,322 تبدیل از سال 2020!