Apha ngezantsi kukho uguqulelo olunzima lwemigaqo yethu yesingesi yenkonzo kunye nomgaqo-nkqubo wabucala wesiNgesi kwimicimbi yezomthetho zombini isebenza kuphela ngesiNgesi

I-JPEG.kuMigaqo yeNkonzo

1. Imigaqo

Ngokungena kwiwebhusayithi kwi- https: //jpeg.to , uyavuma ukubopheleka yile migaqo yenkonzo, yonke imithetho esetyenziswayo kunye nemigaqo, kwaye uyavuma ukuba unoxanduva lokuthobela nayiphi na imithetho yasekhaya esebenzayo. Ukuba awuvumelani nayo nayiphi na yezi zinto, unqatshelwe ukusebenzisa okanye ukufikelela kule ndawo. Izixhobo ezifumaneka kule webhusayithi zikhuselwe ngumthetho osebenzayo welungelo lokushicilela kunye nomthetho wophawu lworhwebo.

2. Sebenzisa iLayisensi

 1. Imvume inikezelwa okwethutyana ikopi enye yezixhobo (ulwazi okanye isoftware) kwiwebhusayithi yeJPEG.to yokujonga okwethutyana, okungathengisiyo kurhwebo kuphela. Esi sisibonelelo selayisensi, hayi ukutshintshelwa isihloko, kwaye phantsi kweli phepha-mvume awunako:
  1. Guqula okanye ukope izixhobo;
  2. Sebenzisa izixhobo zaso nasiphi na iinjongo zentengiso, okanye nayiphi na into kawonkewonke (yokuthengisa okanye engeyiyo yezorhwebo);
  3. ukuzama ukubola okanye ukuguqula injineli nayiphi na isoftware equlathwe kwiwebhusayithi yeJPEG.to;
  4. susa naliphi na ilungelo lokushicilela okanye okunye ukubonelela kwizinto; okanye
  5. tshintshela izixhobo komnye umntu okanye 'kwisipili' izixhobo zayo nayiphi na enye iseva.
 2. Eli phepha-mvume liza kupheliswa ngokuzenzekelayo ukuba uthe waphula naluphi na olu thintelo kwaye unokunqunyanyiswa nguJPEG.to ngalo naliphi na ixesha. Emva kokuphelisa ukubonwa kwakho kwezi zinto okanye ekuphelisweni kwelayisensi, kuya kufuneka utshabalalise naziphi na izinto ezikhutshelweyo ezikokwakho nokuba zikwisimo se-elektroniki okanye eshicilelweyo.

3. Ukuzikhulula

 1. Izixhobo ezikwiwebhusayithi yeJPEG.to zibonelelwa 'njengoko kunjalo'. I-JPEG.to ayenzi siqinisekiso, ivakalisiweyo okanye ichaziweyo, kwaye oku kuyabhengeza kwaye kuhexe zonke ezinye iziqinisekiso ezibandakanya, ngaphandle komda, ukuqinisekiswa kwemwarhu okanye iimeko zokurhweba, ukulungela injongo ethile, okanye ukwaphula amalungelo obunikazi okanye ukwaphula amalungelo.
 2. Ngaphaya koko, iJPEG.to ayisebenzi okanye yenza naziphi na izibonakaliso malunga nokuchaneka, iziphumo ezinokubakho, okanye ukuthembeka kokusetyenziswa kwezixhobo kwiwebhusayithi yayo okanye ngenye indlela enxulumene nezixhobo ezinjalo okanye nakweziphi na iziza ezinxulumene nale ndawo.

4. Ukulinganiselwa

Akuyi kubakho kwimeko apho iJPEG.to okanye abathengisi bayo beya kuba noxanduva lwawo nawuphi na umonakalo (kubandakanya, ngaphandle komda, ukonakaliswa kokulahleka kwedatha okanye inzuzo, okanye ukuphazamiseka kweshishini) kuvela ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izixhobo kwiJPEG.to Iwebhusayithi, nokuba i-JPEG.to okanye iJPEG.to igunyaziswe ngummeli waziswe ngomlomo okanye ngokubhaliweyo ngokubakho komonakalo. Ngenxa yokuba eminye imimandla ingavumeli imida kwizivumelwano ezichaziweyo, okanye umda wetyala ngenxa yomonakalo obangelwe ngenxa yoko okanye okuthe kwenzeka, oku kusenokungasebenzi kuwe.

5. Ukuchaneka kwezinto

Izinto ezivelayo kwiwebhusayithi yeJPEG.to zinokuquka ubuchwephesha, typographical, okanye iimpazamo zefoto. I-JPEG.to ayigunyazisi ukuba naziphi na izinto ezikwiwebhusayithi yayo zichanekile, zigqibelele okanye zangoku I-JPEG.to ingenza utshintsho kwizinto eziqulathwe kwiwebhusayithi yayo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Nangona kunjalo i-JPEG.to ayizibopheleli ekuhlaziyeni izixhobo.

6. Unxibelelaniso

I-JPEG.to ayiphonononganga zonke iisayithi ezinxulumene newebhusayithi yayo kwaye ayinoxanduva lokuqulathwe kuyo nayiphi na indawo enjalo. Ukufakwa kwalo naliphi na ikhonkco akuthethi ukuqinisekiswa yiJPEG.to yendawo. Ukusetyenziswa kwayo nayiphi na iwebhusayithi enjalo enxulumana nomngcipheko womsebenzisi.

7. Utshintsho

I-JPEG.ukuhlaziya le miba yenkonzo yewebhusayithi yayo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukubotshwa nguhlobo lwangoku lwele migaqo yenkonzo.

8. Umthetho olawulayo

Le migqaliselo nemiqathango ilawulwa kwaye ichazwe ngokungqinelana nemithetho ye-Connecticut kwaye ungenisa ngokungafanelekanga kulawulo olukhethekileyo lweenkundla zelo lizwe okanye indawo.


5,284 Uguquko ukusukela ngo-2020!