ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സേവന നിബന്ധനകളുടെയും നിയമപരമായ വശങ്ങൾക്കായുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെയും ഏകദേശ വിവർത്തനം ചുവടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം ബാധകമാണ്

JPEG. സേവന നിബന്ധനകൾ

1. നിബന്ധനകൾ

ലെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് https://jpeg.to , നിങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അംഗീകരിക്കുന്നു ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു. ഈ നിബന്ധനകളിലൊന്നും നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങളെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ ബാധകമായ പകർപ്പവകാശവും വ്യാപാരമുദ്ര നിയമവും ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കുക

 1. വ്യക്തിഗത, വാണിജ്യേതര ട്രാൻസിറ്ററി കാഴ്‌ചയ്‌ക്കായി മാത്രം JPEG.to- ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയലുകളുടെ (വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ) ഒരു പകർപ്പ് താൽക്കാലികമായി ഡൗൺലോഡുചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ലൈസൻസിന്റെ ഗ്രാന്റാണ്, ശീർഷക കൈമാറ്റമല്ല, ഈ ലൈസൻസിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യരുത്:
  1. മെറ്റീരിയലുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പകർത്തുക;
  2. ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി അല്ലെങ്കിൽ‌ ഏതെങ്കിലും പൊതു പ്രദർശനത്തിനായി (വാണിജ്യ അല്ലെങ്കിൽ‌ വാണിജ്യേതര) മെറ്റീരിയലുകൾ‌ ഉപയോഗിക്കുക;
  3. JPEG.to- ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ വിഘടിപ്പിക്കാനോ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുക;
  4. മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശമോ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ കുറിപ്പുകളോ നീക്കംചെയ്യുക; അഥവാ
  5. മെറ്റീരിയലുകൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൈമാറുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സെർവറിലെ മെറ്റീരിയലുകൾ 'മിറർ' ചെയ്യുക.
 2. നിങ്ങൾ‌ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ‌ ഏതെങ്കിലും ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ‌ ഈ ലൈസൻ‌സ് സ്വപ്രേരിതമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഏത് സമയത്തും JPEG.to അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ മെറ്റീരിയലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈസൻസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടിച്ച ഫോർമാറ്റിലായാലും നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണം.

3. നിരാകരണം

 1. JPEG.to- ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയലുകൾ 'ഉള്ളത്' അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. JPEG.to യാതൊരു വാറന്റികളും നൽകുന്നില്ല, പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, കൂടാതെ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാറണ്ടികളോ വ്യാപാരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളോ, ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ വാറന്റികളും നിരാകരിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 2. കൂടാതെ, JPEG.to അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കൃത്യത, സാധ്യതയുള്ള ഫലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ പ്രാതിനിധ്യവും നൽകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മെറ്റീരിയലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റുമായി ലിങ്കുചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളിൽ.

4. പരിമിതികൾ

ഒരു സാഹചര്യത്തിലും JPEG.to- യിലോ അതിന്റെ വിതരണക്കാരിലോ ബാധ്യതയുണ്ടാകില്ല (പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ഡാറ്റയുടെയോ ലാഭത്തിന്റെയോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് തടസ്സം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ) വെബ്‌സൈറ്റ്, JPEG.to അല്ലെങ്കിൽ ഒരു JPEG.to അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയെ വാമൊഴിയായി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. ചില അധികാരപരിധികൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാറണ്ടികളുടെ പരിമിതികളോ പരിണതഫലമോ ആകസ്മികമോ ആയ നാശനഷ്‌ടങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ, ഈ പരിമിതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകില്ല.

5. വസ്തുക്കളുടെ കൃത്യത

JPEG.to- ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മെറ്റീരിയലുകളിൽ സാങ്കേതിക, ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പിശകുകൾ ഉൾപ്പെടാം. JPEG.to അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ‌ കൃത്യവും പൂർ‌ണ്ണവും നിലവിലുള്ളതുമാണെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. JPEG.to അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഏത് സമയത്തും അറിയിപ്പ് കൂടാതെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. എന്നിരുന്നാലും മെറ്റീരിയലുകൾ‌ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നതിന് JPEG.to ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും കാണിക്കുന്നില്ല.

6. ലിങ്കുകൾ

JPEG.to അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൈറ്റുകളും അവലോകനം ചെയ്‌തിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അത്തരം ലിങ്കുചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. ഏതെങ്കിലും ലിങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സൈറ്റിന്റെ JPEG.to അംഗീകാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ലിങ്കുചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഉപയോക്താവിൻറെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്.

7. പരിഷ്കാരങ്ങൾ

അറിയിപ്പില്ലാതെ ഏത് സമയത്തും JPEG.to അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിനായി ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ പരിഷ്കരിക്കാം. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ സേവന നിബന്ധനകളുടെ നിലവിലെ പതിപ്പിന് നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു.

8. ഭരണ നിയമം

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കണക്റ്റിക്കട്ടിലെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ്, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആ സംസ്ഥാനത്തിലെയോ സ്ഥലത്തെയോ കോടതികളുടെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിക്ക് മാറ്റാനാവില്ല.


4,647 2020 മുതൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ!