ქვემოთ მოცემულია ჩვენი ინგლისურის მომსახურების პირობების უხეში თარგმანი და ინგლისურის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა , იურიდიული ასპექტებისთვის, მხოლოდ ინგლისურ ენაზე ვრცელდება

JPEG.to მომსახურების პირობები

1. პირობები

ვებგვერდზე https: //jpeg.to– ზე შესვლისთანავე , თქვენ ეთანხმებით, რომ მოვალეობას შეასრულებთ მომსახურების პირობებით, ყველა მოქმედი კანონით და რეგლამენტით, და ეთანხმებით, რომ თქვენ პასუხისმგებელნი ხართ ნებისმიერი მოქმედი ადგილობრივი კანონმდებლობის დაცვით. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ ტერმინს, თქვენ ეკრძალებათ ამ საიტის გამოყენება ან შესვლა. ამ ვებსაიტში განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებების შესახებ და სავაჭრო ნიშნის შესახებ მოქმედი კანონით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

 1. ნებართვა ენიჭება JPEG.to– ს ვებსაიტებზე მასალების (ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის) ერთ – ერთ დროებით გადმოტვირთვას მხოლოდ პირადი, არაკომერციული ტრანზიტული სანახავად. ეს არის ლიცენზიის გაცემა, არ არის ტიტულის გადაცემა და ამ ლიცენზიის ქვეშ შეიძლება არ იქნებოდეს:
  1. მასალების შეცვლა ან კოპირება;
  2. გამოიყენეთ მასალები ნებისმიერი კომერციული მიზნით, ან ნებისმიერი საჯარო ჩვენებისთვის (კომერციული ან არაკომერციული);
  3. დაანგრიეთ ან გადააკეთოთ ინჟინერი JPEG.to- ს ვებსაიტზე განთავსებულ ნებისმიერ პროგრამაზე;
  4. ამოიღეთ ნებისმიერი საავტორო უფლებები ან სხვა საკუთრების ნოტაცია მასალებიდან; ან
  5. გადაიტანეთ მასალები სხვა პირზე ან "სარკისებური" მასალები ნებისმიერ სხვა სერვერზე.
 2. ეს ლიცენზია ავტომატურად წყდება, თუ არღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას და შეიძლება ნებისმიერ დროს შეაჩეროთ JPEG.to. ამ მასალების დათვალიერების დასრულებისთანავე ან ამ ლიცენზიის შეწყვეტისთანავე უნდა გაანადგურონ თქვენი საკუთრებაში არსებული ნებისმიერი მასალები, ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმატით.

3. უარყოფა

 1. მასალები JPEG.to- ს ვებსაიტზე მოცემულია "როგორც არის" საფუძველზე. JPEG.to არ იძლევა გარანტიას, გამოხატავს ან გულისხმობს, და ამით უარყოფს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, გულისხმობს გარანტიას ან სავაჭრო ობიექტურობის პირობებს, კონკრეტული მიზნისთვის ფიტნეს, ან ინტელექტუალური საკუთრების არღვევს ან უფლებების სხვა დარღვევას.
 2. გარდა ამისა, JPEG.to არ იძლევა გარანტიას ან გააკეთებს რაიმე წარმომადგენლობას, რომელიც ეხმიანება მასალების გამოყენებას მის ვებ – გვერდზე, ან სხვაგვარად არ არის დაკავშირებული ამ მასალებთან, ან ამ საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტებზე.

4. შეზღუდვები

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს პასუხისმგებლობა JPEG.to- სთან ან მის მიმწოდებლებთან ნებისმიერი ზიანისთვის (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მონაცემების დაკარგვის ან მოგების, ან ბიზნესის შეფერხების გამო), რომლებიც წარმოიქმნება ამ მასალების გამოყენების ან უუნარობის გამოყენების შესახებ. ვებსაიტზე, თუნდაც JPEG.to- ს ან JPEG.to უფლებამოსილ წარმომადგენელს ზეპირად ან წერილობით ეცნობოს ასეთი ზიანის ანაზღაურების შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ გულისხმობს გარანტირებულ გარანტიებს, ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანის ანაზღაურებისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ ეხებოდეს თქვენ.

5. მასალების სიზუსტე

მასალები, რომლებიც ნაჩვენებია JPEG.to ვებსაიტზე, შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. JPEG.to არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებ – გვერდზე ნებისმიერი მასალა არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. JPEG.– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს, ცვლილების გარეშე შეიტანოს მის ვებგვერდზე განთავსებული მასალები. ამასთან, JPEG.to არ იღებს ვალდებულებას, განაახლოს მასალები.

6. ბმულები

JPEG.to- ს არ აქვს განხილული ყველა საიტი, რომლებიც უკავშირდება მის ვებსაიტს და არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე ასეთი საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ გულისხმობს საიტის JPEG.to– ს მიერ მოწონებას. ნებისმიერი ასეთი დაკავშირებული ვებსაიტის გამოყენება მომხმარებლის რისკის ქვეშ არის.

7. ცვლილებები

JPEG.– ს შეუძლია გადახედოს მომსახურების პირობებს მისი ვებსაიტზე, ნებისმიერ დროს, შეტყობინების გარეშე. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ მოვალეობას შეასრულებთ ამ მომსახურების პირობების მაშინდელ ვერსიას.

8. მმართველი კანონი

ეს პირობები რეგულირდება და ინტერპრეტაციას უწევს კონექტიკუტის კანონების შესაბამისად და თქვენ არარეგულარულად წარუდგენთ ამ სახელმწიფოს ან ადგილმდებარეობის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.


4,958 გადაკეთებები 2020 წლიდან!