එය මෙතැනට දමන්න

JPG සිට TIFF දක්වා

JPG නොමිලේ TIFF බවට පරිවර්තනය කරන්න

%


JPG එකක් TIFF සමඟ අමුත්තන් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. JPG එකක් TIFF බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ JPG TIFF ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබේ පරිගණකයට TIFF සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

3.0/5 - 2 ඡන්ද


78,549 2020 සිට පරිවර්තනය!