គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

JPG ទៅ TIFF

បំលែង JPG ទៅ TIFF តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

%


របៀបបំលែង JPG ទៅជា TIFF តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែង JPG ទៅជា TIFF អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុករបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ JPG របស់អ្នកទៅឯកសារ TIFF ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក TIFF ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.0/5 - 2 ការបោះឆ្នោត


78,559 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!