Trình chỉnh sửa JPEG

Chỉnh sửa tập tin JPEG, PNG, JPG của bạn.


Cách chỉnh sửa tệp JPEG

  1. Nhấp vào nút Tải để tải lên tệp hình ảnh của bạn

  2. Sử dụng các nút công cụ để áp dụng các bộ lọc khác nhau cho hình ảnh của bạn

  3. Bạn có thể hoàn tác mọi thay đổi bằng cách nhấp vào nút Hoàn tác.

  4. Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống tệp hình ảnh của bạn.


Đánh giá công cụ này

3.9/5 - 11 phiếu bầu


78,562 chuyển đổi từ năm 2020!