Chỉ cần thả nó ở đây

Nén JPEG

%


Cách nén tệp JPEG trực tuyến

  1. Để nén tệp JPEG trực tuyến, hãy kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tệp của bạn sẽ được xếp vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động nén tệp JPEG của bạn

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu JPEG vào máy tính của bạn


Đánh giá công cụ này

5.0/5 - 2 phiếu bầu


28,479 chuyển đổi từ năm 2020!