គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

បង្រួម JPEG

%


វិធីបង្ហាប់ឯកសារ JPEG តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបង្រួមឯកសារ JPEG តាមអ៊ិនធរណេតអូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបង្រួមឯកសារ JPEG របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក JPEG ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

5.0/5 - 2 ការបោះឆ្នោត


28,485 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!