Hieronder vindt u een ruwe vertaling van onze Engelse servicevoorwaarden en het Engelse privacybeleid voor juridische aspecten die beide alleen in het Engels van toepassing zijn

Servicevoorwaarden JPEG.to

1. Voorwaarden

Door de website op https://jpeg.to te bezoeken , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van JPEG.to te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen de software op de website van JPEG.to te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen; of
  5. breng de materialen over naar een andere persoon of 'spiegel' de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door JPEG.to worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van JPEG.to wordt geleverd 'zoals het is'. JPEG.to geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder garandeert JPEG.to geen verklaringen over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval is JPEG.to of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op JPEG.to's website, zelfs als JPEG.to of een JPEG.to geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van JPEG.to verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. JPEG.to garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. JPEG.to kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. JPEG.to doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

JPEG.to heeft niet alle sites gelinkt aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat JPEG.to de site onderschrijft. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

JPEG.to kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Connecticut en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.


5,285 conversies sinds 2020!