គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

DOCX ទៅ JPG

បំលែង DOCX ទៅ JPG តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

%


វិធីបំលែង DOCX ទៅ JPG តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ DOCX ទៅ JPG អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ DOCX របស់អ្នកទៅជាឯកសារ JPG

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក JPG ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.7/5 - 3 ការបោះឆ្នោត


28,485 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!